Info

Propisi i financijska izvješća

Financijski izvještaji 2020

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Bilješke uz financijske izvještaje 2020

Veličina datoteke: 420 KB (pdf)

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Procedura obračuna sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića i provođenja mjera naplate potraživanja

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Financijski plan 2020.

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Financijski plan 2019.

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića

Veličina datoteke: 158 KB (pdf)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Veličina datoteke: 3 MB (pdf)

Pravilnik o načinu provođenje aktivnosti na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje

Veličina datoteke: 3 MB (pdf)

Procedura zaprimanja eračuna 2019

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Procedura o blagajničkom poslovanju

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Procedura stvaranja ugovornoih obveza

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Odluka o korištenju službenih vozila

Veličina datoteke: 3 MB (pdf)

Prilozi Programu preventivnih mjera s ciljem povećanja sigurnosti DVSS

Veličina datoteke: 324 KB (pdf)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu pročišćeni tekst od

Veličina datoteke: 7 MB (pdf)

Pravilnik o radu-pročišćeni tekst 31.08.2021.

Veličina datoteke: 5 MB (pdf)

Statut-pročišćeni tekst od 06.06.2018.

Veličina datoteke: 12 MB (pdf)

pravilnik o zaštiti na radu

Veličina datoteke: 8 MB (pdf)

Pravilnik o zaštiti od požara

Veličina datoteke: 421 KB (pdf)

Etički kodeks

Veličina datoteke: 461 KB (pdf)

Financijski izvještaji 2019

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Bilješke uz financijske izvještaje 2019

Veličina datoteke: 424 KB (pdf)

Financijski izvještaji 2018.

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Bilješke uz financijske izvještaje 2018.

Veličina datoteke: 424 KB (pdf)

Financijski izvještaji 2017.

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Bilješke uz finacijske izvještaje 2017.

Veličina datoteke: 137 KB (pdf)

Referentna stranica Financijskih izvješća za 2016.

Veličina datoteke: 947 KB (pdf)

Izvješaj PR-RAS 2016. - bilješke

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Bilanca 2016. - bilješke

Veličina datoteke: 692 KB (pdf)

Obveze 2016. - bilješke

Veličina datoteke: 218 KB (pdf)

Izvještaj RAS funkc. 2016. - bilješke

Veličina datoteke: 247 KB (pdf)

Izvještaj P-VRIO 2016. - bilješke

Veličina datoteke: 106 KB (pdf)

Referentna stranica 2014

Veličina datoteke: 830 KB (pdf)

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza

Veličina datoteke: 45 KB (pdf)

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima

Veličina datoteke: 107 KB (pdf)

Izvještaj o obvezama

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Bilješke P-VRIO

Veličina datoteke: 418 KB (pdf)

Bilješke PR-RAS

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Bilješke - Obveze

Veličina datoteke: 485 KB (pdf)

Bilješke - Bilanca

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Izvješaj PR-RAS 2015.

Veličina datoteke: 19 MB (pdf)

Izvještaj P-VRIO 2015.

Veličina datoteke: 962 KB (pdf)

Izvještaj RAS-F 2015.

Veličina datoteke: 3 MB (pdf)

Obveze 2015.

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Bilanca 2015.

Veličina datoteke: 6 MB (pdf)

Bilješke PR-RAS 2015.

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Bilješke P-VRIO 2015.

Veličina datoteke: 259 KB (pdf)

Bilješke RAS-F 2015.

Veličina datoteke: 430 KB (pdf)

Bilješke OBVEZE

Veličina datoteke: 261 KB (pdf)

Bilješke uz BIL

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Zakon o predškolskom odgoju

Veličina datoteke: 185 KB (pdf)

Zakon o izmjenama zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi

Veličina datoteke: 108 KB (pdf)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja

Veličina datoteke: 213 KB (pdf)

Izmjena državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe

Veličina datoteke: 104 KB (pdf)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću

Veličina datoteke: 199 KB (pdf)