Info

Propisi i financijska izvješća

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

Veličina datoteke: 368 KB (pdf)

Financijski izvještaj za 2023. godinu

Veličina datoteke: 711 KB (pdf)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu

Veličina datoteke: 435 KB (pdf)

Financijski plan Dječjeg vrtića Sisak Stari za 2024. godinu s projekcijom za 2025. i 2026. godinu

Veličina datoteke: 225 KB (pdf)

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu

Veličina datoteke: 274 KB (pdf)

Etički kodeks Dječjeg vrtića Sisak Stari

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Financijski izvještaj za 2022. godinu

Veličina datoteke: 550 KB (pdf)

Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu

Veličina datoteke: 450 KB (pdf)

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića sisak Stari 2022.

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Pravilnik o radu (pročišćeni tekst) 16.01.2024.

Veličina datoteke: 12 MB (pdf)

Financijski plan za 2023.godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu

Veličina datoteke: 280 KB (pdf)

Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu

Veličina datoteke: 319 KB (pdf)

Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni programa 12. veljače 2024.

Veličina datoteke: 544 KB (pdf)

Statut 2022,

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Bilješke uz financijske izvještaje 2021

Veličina datoteke: 417 KB (pdf)

Financijski plan 2022.

Veličina datoteke: 3 MB (pdf)

SIGURNOSNO–ZAŠTITNI I PREVENTIVNI PROGRAM - MJERE SIGURNOSTI I PROTOKOLI POSTUPANJA

Veličina datoteke: 6 MB (pdf)

EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE

Veličina datoteke: 213 KB (pdf)

Financijski izvještaji 2020

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Bilješke uz financijske izvještaje 2020

Veličina datoteke: 420 KB (pdf)

Financijski plan 2021.

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Procedura obračuna sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića i provođenja mjera naplate potraživanja

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Financijski plan 2020.

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Financijski plan 2019.

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Veličina datoteke: 3 MB (pdf)

Pravilnik o načinu provođenje aktivnosti na promicanju spoznaje o štetnosti uporabe duhanskih i srodnih proizvoda za zdravlje

Veličina datoteke: 3 MB (pdf)

Procedura zaprimanja i provjere e-računa, te plaćanja po e-računima

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Procedura izdavanja i obračuna putnih naloga

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Procedura o blagajničkom poslovanju

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Procedura stvaranja ugovornoih obveza

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Odluka o korištenju službenih vozila

Veličina datoteke: 3 MB (pdf)

Pravilnik o zaštiti na radu

Veličina datoteke: 8 MB (pdf)

Pravilnik o zaštiti od požara

Veličina datoteke: 421 KB (pdf)

Etički kodeks

Veličina datoteke: 461 KB (pdf)

Financijski izvještaji 2019

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Bilješke uz financijske izvještaje 2019

Veličina datoteke: 424 KB (pdf)

Financijski izvještaji 2018.

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Bilješke uz financijske izvještaje 2018.

Veličina datoteke: 424 KB (pdf)

Zakon o predškolskom odgoju

Veličina datoteke: 185 KB (pdf)

Zakon o izmjenama zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi

Veličina datoteke: 108 KB (pdf)

Državni pedagoški standard predškolskog odgoja

Veličina datoteke: 213 KB (pdf)

Izmjena državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe

Veličina datoteke: 104 KB (pdf)

Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću

Veličina datoteke: 199 KB (pdf)