Kutak za roditelje

Upis u vrtić/jaslice za pedagošku godinu 2021./2022.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari daje se sljedeća

OBAVIJEST
o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2021./2022. godinu

Zahtjevi za upis djece predškolske dobi (od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu) u programe predškolskog odgoja i obrazovanja se zaprimaju u razdoblju od 3. svibnja 2021. do 17. svibnja 2021. godine.

Zahtjevi pristigli prije i poslije tog perioda, kao i zahtjevi bez potpune dokumentacije neće se razmatrati.

Programi za koje se raspisati natječaj:

1. Redoviti program:

– cjelodnevni (7-10 sati)

– poludnevni (4-6 sati)

U objektima Vrtića: Ciciban, Bubamara, Pčelica, Potočnica, Različak.

2.Program predškole

 

Za upis je potrebno ispuniti zahtjev za odgovarajući program u kojem je naveden popis potrebne dokumentacije. Isti se može preuzeti na ovoj web stranici ili radnim danom u objektu Različak, na adresi Lonjska 19, Sisak.
Zahtjevi za Dječji vrtić Sisak Stari dostavljaju se na e-mail na “upisi2021@dvss.hr” (bez navodnika), putem pošte ili osobno u tajništvo na adresu Lonjska 19, Sisak, u vremenu od 9 do 15 sati.
Preporučamo preuzimanje dokumentacije putem aplikacije e-građani i slanje mailom na upisi2021@dvss.hr. Kopiju cjepne knjižice roditelji mogu slikati i poslati zajedno s ostalom dokumentacijom.

NEMOJTE SLATI POVEZNICE NA GOOGLE DRIVE.

Za roditelje koji osobno budu donosili dokumentaciju u vrtić – u vrtiću je obvezno nošenje zaštitnih maski. Obzirom na epidemiološku situaciju, zadržavanje u prostorima vrtića nije dozvoljeno.

Rezultati upisa bit će objavljeni na svim objektima, web stranici i oglasnim pločama Vrtića najkasnije do 1. srpnja 2021.g.

Napomena: rezultati će biti objavljeni pod prethodno dodijeljenim šiframa. Za roditelje koji dostavljaju dokumentaciju mailom šifre će biti AM, za one dostavljene osobno biti će AO, za one dostavljene poštom, biti će AP. Za sve zahtjeve zaprimljene u okviru natječaja, šifre će biti A, za sve van natječaja, šifre će biti B. Svi roditelji su obvezni dati kontakt adresu e-pošte, kao i broj mobitela oba roditelja.

Ovdje navodimo dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za upis u jaslice/ vrtić:

Osnovna obvezna dokumentacija:
• Preslika rodnog lista/ izvoda iz matične knjige rođenih djeteta
• Izjava o broju članova kućanstva (u privitku zahtjeva)
• Preslika osobne iskaznice oba roditelja ili potvrda o prijavljenom boravištu/prebivalištu za oba roditelja i dijete
• Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice imunizacije djeteta
Dokumentacija za utvrđivanje prednosti:
• Preslika dokumenta koji potvrđuje da je roditelj invalid Domovinskog rata
• Preslika dokumenta koji potvrđuje braniteljski status roditelja
• Preslika rodnog lista, izvoda iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju sve djece iz obitelji
• Elektronički zapis o radnopravnom statusu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za zaposlene roditelje (ne stariji od mjesec dana) ili preslika obrtnice za obrtnike
• Preslika zdravstvene dokumentacije nadležnih ustanova ukoliko dijete ima teškoće u razvoju (nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela za vještačenje) ili posebne razvojne/zdravstvene potrebe
• Preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu ili smrti roditelja, ili potvrda o rođenju (za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici)
• Preslika rješenja o doplatku za djecu (ne zahtjeva za doplatak)
• Suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice
• Potvrda o redovnom školovanju/studiranju roditelja (za roditelje učenike/studente)
• Preporuka Centra za socijalnu skrb

 

 

 

Pravilnik o upisu DVSS

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni dječjih vrtića 2021.

Veličina datoteke: 156 KB (pdf)

Odluka o upisu djece 2021.g

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Mjerila o upisu djece 2021.g

Veličina datoteke: 5 MB (pdf)

Odluka o prihvaćanju mjerila 2021.g

Veličina datoteke: 424 KB (pdf)