Kutak za roditelje

Upis u vrtić


NAPOMENA: Obzirom da je ovogodišnja ePrijava za upise drugačija od prijašnjih i u sustavu nema polja za napomene, kao ni polja za prilaganje kopije cjepne knjižice, molimo priložite tu dokumentaciju na bilo kojem mjestu gdje sustav nudi prilaganje dokumentacije. 

REDOVITI PROGRAM

PRIJAVE ZA UPIS

Prijave za upis u redovite programe se predaju isključivo elektroničkom prijavom putem sustava e-Građani (https://vrtici.e-upisi.hr/) od 30.03. do 10.04.2024. godine u 12:00 sati.

Za upis djeteta u redoviti program roditelji/skrbnici se prijavljuju u sustav e-Građani pomoću neke od vjerodajnica, pri čemu je dovoljna i prijava sigurnosne razine 2. Za prijavu je dovoljno da jedan roditelj/skrbnik ima važeću vjerodajnicu u sustavu e-Građani.

Tijekom podnošenja prijave za upis potrebno je dati pristanak za povlačenje dokumenata iz sustava e-Građani ili priložiti (učitati) traženu dokumentaciju. Dokumentacijom se dokazuju prava prednosti koja su navedena u Pravilniku o upisu i mjerilima upisa u Dječjem vrtiću Sisak Stari i Odluci o upisu djece i mjerilima upisa djece u Dječjem vrtiću Sisak Stari. Temeljem integracije sa sustavom e-Građani i privole roditelja za povlačenje dokumenata, e-Prijava preuzima određeni skup podataka (dokumentacija o djetetu i roditeljima, dokaz o statusu invalida Domovinskog rata, dokaz o prebivalištu, dokaz o zaposlenju i dr.) dok je ostalu dokumentaciju koja se traži prema članku 14. ovog Pravilnika potrebno posebno učitati i priložiti uz e-Prijavu. Vrtić zadržava pravo uvida u izvornike dokumentacije.

Molimo roditelje neka obrate pozornost jesu li priložili svu potrebnu dokumentaciju, jer će Vrtić bodovati samo kriterije koji su učitani i/ili priloženi, odnosno potkrijepljeni dokumentacijom.

Pravilnik o upisu i mjerilima upisa djece u Dječjem vrtiću Sisak Stari

Lista kriterija za bodovanje

Dokumentacija za ostvarivanje prednosti

Upute za korištenje sustava za upis roditelji mogu pronaći na mrežnim stranicama sustava https://vrtici.e-upisi.hr/ i ovdje: Upisi u dječje vrtiće – Korisničke upute za roditelje

U slučaju da roditelj iz specifičnih razloga ne može izvršiti prijavu djeteta putem aplikacije, omogućeno mu je najaviti svoj dolazak u Vrtić gdje će prijavu podnijeti administrator Vrtića. Kako bi dobio termin za podnošenje prijave, roditelj treba svoj dolazak najaviti putem e-maila dvsisakstari@optinet.hr ili pozivom na broj telefona (044/400-312, 044/400-314, 044/400-319) najkasnije u roku od tri radna dana od početka roka za podnošenje prijave.

Pozivamo roditelje/skrbnike neka ne čekaju zadnji dan za prijavu, zbog mogućeg preopterećenja i pada sustava (na državnoj razini, ne na razini vrtića ili grada). Isto tako, unesene izmjene spremajte kako biste osigurali da će podaci koje ste unijeli ostati zabilježeni i ako neko vrijeme ne budete pri računalu i sustav vas automatski odjavi.

Upute za korištenje sustava za upis roditelji mogu pronaći na mrežnim stranicama sustava https://vrtici.e-upisi.hr/ i ovdje Upisi u dječje vrtiće – Korisničke upute za roditelje

Tijekom pregleda zahtjeva za upis (u dijelu roka predviđenom za Obradu i evaluaciju zahtjeva, od 12.04. do 25.04.2024.), ako bude potrebe za nadopunom ili izmjenom prijave i priložene dokumentacije, roditelju će biti dostavljena obavijest na adresu elektroničke pošte koju je koristio prilikom Prijave na eUpise. Roditelj je sam odgovoran ako propusti navedeni rok za ažuriranje potrebnih informacija.

OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa bit će istaknuti na svim objektima i objavljeni na mrežnoj stranici Vrtića 01.06.2024.g., a objavit će se pod šiframa koje su roditeljima/skrbnicima dodijeljene prilikom predaje Prijave u sustavu e-Upisa.

Prije uključivanja djeteta u Vrtić, roditelj/skrbnik je obvezan:

  • Obaviti uz nazočnost djeteta inicijalni razgovor s članovima stručnog tima vrtića, s ciljem prikupljanja podataka o razvoju djeteta, njegovim navikama, potrebama, obitelji i drugim specifičnostima te dogovaranja odgovarajućih postupaka prilagodbe na jaslice/vrtić
  • Potpisati s Vrtićem Ugovor o međusobnim pravima i obvezama
  • Dostaviti potvrde o primanjima za prvih 6 mjeseci tekuće godine najkasnije do kraja kolovoza tekuće godine
  • Na dan polaska u Vrtić dostaviti matičnim odgajateljima potvrdu nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta (bez koje ne može krenuti u Vrtić)

PROGRAM PREDŠKOLE

Upisi u program predškole mogu se provoditi i do samog početka rada programa (do kraja rujna 2024. godine) i ne provode se preko eUpisa.
Za upis u program predškole potrebno je ispuniti zahtjev u kojem se nalazi popis potrebnih dokumenata potrebnih za upis (dostupan za preuzimanje na dnu ove stranice ili u tajništvu vrtića u objektu Različak, na adresi Lonjska 19, Sisak).
Prijave za upis u program predškole predaju se osobno u tajništvu vrtića (Lonjska 19, Sisak), putem e-mail adrese upisipredskola@dvss.hr ili putem zemaljske pošte od 02.05.2024.godine do početka programa.


Za dodatne informacije o upisima možete se obratiti na broj telefona 044/400-312 ili 044/400-314 radnim danom od 2. travnja do 10. travnja u terminu od 9 do 15 sati ili putem elektroničke pošte dvsisakstari@optinet.hr.

Pravilnik o upisu djece i mjerilima upisa DVSS 2024.

Veličina datoteke: 4 MB (pdf)

Odluka o upisu i mjerilima upisa 2024.g

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Odluka o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića Grada Siska

Veličina datoteke: 173 KB (pdf)

Zahtjev za predškolu

Veličina datoteke: 436 KB (pdf)