Info

O nama

VIZIJA

Dječji vrtić kao sredina koja pruža i osigurava sve uvjete za razvoj samostalnog, sretnog i zadovoljnog djeteta spremnog odgovoriti na sve izazove koje pred njega stavlja današnje društvo znanja.

MISIJA

Misija Dječjeg vrtića Sisak Stari je kroz sve segmente odgojno-obrazovnog rada utjecati na cjeloviti razvoj djeteta, uvažavajući posebnosti, mogućnosti i interese svakog djeteta individualno. Činjenica da su predškolska ustanova i njezini dionici aktivni sudionici u formiranju čovjeka sa svim njegovim vrijednostima, poticaj je aktivnostima i djelovanjima koja će voditi razvoju i stvaranju okruženja dostojnog odrastanja sretnog i zadovoljnog djeteta. Izgradnja i razvoj kvalitetnih partnerskih odnosa svih sudionika imperativ su djelatnika ovog vrtića kako bi se omogućio razvoj djeteta sukladno očekivanjima temeljenim na potrebama društva znanja.

O NAMA

Dječji vrtić Sisak Stari u suradnji s uključenim, brižnim roditeljima/skrbnicima i članovima zajednice koji dijele viziju o odgoju cjelovitog djeteta, pružit će kreativne, izazovne, na dijete usmjerene programe i sadržaje, na osnovu kojih će djeca razvijati svoje potencijale, širiti horizonte opažanja, slobodu mašte, izražavanja i doživljavanja života, obitelji, društva i svijeta uopće.

Dječji vrtić Sisak Stari prvi je eko vrtić u Sisačko-moslavačkoj županiji i drugi eko vrtić u Republici Hrvatskoj. U lipnju 2017. god obnovljen je status međunarodne Eko-škole podizanjem Zelene zastave, te je iz srebrnog statusa prešao u zlatni status međunarodne Eko-škole, što je svakako potvrda dugogodišnjeg rada u kojem djeca svojim aktivnim sudjelovanjem i učenjem razvijaju pozitivne stavove, odnose i ponašanja kako prema sebi i drugima tako i prema prirodi.

Već više od dvadeset godina Dječji vrtić Sisak Stari aktivno sudjeluje u procesu inkluzije, omogućujući djeci s teškoćama u razvoju, bez obzira na vrstu i težinu teškoće, uključivanje u redovan odgojno-obrazovni program vrtića.

Vrtić obavlja svoju djelatnost u šest objekata smještenih na šest lokacija, obuhvaća 698 djece u redovitom programu, raspoređenih u 33 odgojne skupine, pod okriljem odgajatelja i ostalih djelatnika i stručnih suradnika koji svojom ljubavlju i željom za svestranim razvojem djeteta imaju zajednički cilj – sretno, zadovoljno i uspješno dijete.

Programi

 • Redovni 7-10-satni program za djecu od navršene prve godine života do polaska u školu
 • Redovni 4-6-satni program za djecu od navršene prve godine života do polaska u školu

Kraći programi

Posebni kraći programi za djecu od 4 do 7 godina:

 • Dječji zbor Tičeki
 • Engleski jezik
 • Kraći program kinezioloških aktivnosti
 • Kraći program tradicionalnih plesova i igara
 • Kraći program ritmike i plesa

Razvojna služba

Tijekom proteklih pedagoških godina Dječji vrtić Sisak Stari bio je ustanova u kojoj se istražuje, uspostavljaju kvalitetni odnosi između svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa (djece, roditelja, odgajatelja i ostalih zaposlenika vrtića), organizira podržavajuće okruženje za učenje i razvoj, te se gradi jedinstvena kultura vrtića kao ustanove u kojoj borave djeca.

 • Lana Šakić
  v.d. ravnateljice
 • Anita Draženović
  tajnica
 • Anđelka Vujanić
  tajnica
 • Ivana Matijević
  pedagog
 • Jelena Dadić Bauman
  psiholog
 • Sara Rendić
  edukacijski rehabilitator
 • Iva Brebrić
  logoped
 • Ana Kalvarešin
  zdravstvena voditeljica
 • Ivana Tominac
  radni terapeut
 • Juraj Brlić
  kineziolog