Info

Otvoren Dječji vrtić "Nada Dimić" (sadašnji objekt Ciciban Dječjeg vrtića Sisak Stari)

Otvoren Dječji vrtić "Milanka Kljaić" - jaslice (sadašnji objekt Maslačak Dječjeg vrtića Sisak Novi)

Otvoren objekt Viktorovac (DV "Nada Dimić")

Otvoren objekt DV "Nada Dimić" na Zibelu (sadašnji objekt Tratinčica Dječjeg vrtića Sisak Novi)

Zatvoren objekt Viktorovac DV "Nada Dimić", otvoren objekt DV "Milanka Kljajić" (sadašnji objekt Radost Dječjeg vrtića Sisak Novi)

Otvoren objekt DV "Nada Dimić" na Zelenom brijegu (sadašnji objekt Pčelica Dječjeg vrtića Sisak Stari)

Otvoren objekt DV "Nada Dimić" na trgu I. Internacionale (sadašnji objekt Bubamara dječjeg vrtića Sisak Stari)

DV "Nada Dimić" postaje dio Dječjeg centra za predškolski odgoj Sisak OOUR Dječji vrtić "Nada Dimić" Sisak

Otvoren objekt DV "Milanka Kljaić" (sadašnji objekt Sunce Dječjeg vrtića Sisak Novi)

Otvoren objekt Različak Dječjeg vrtića Sisak Stari