Info

Javna i jednostavna nabava

Temeljem članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 120/16), Dječji vrtić Sisak Stari kao javni naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja, odnosno ravnateljica Vrtića u sukobu interesa.

Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge izrade unutarnje stolarije

Veličina datoteke: 636 KB (pdf)

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge izrade unutarnje stolarije

Veličina datoteke: 1 MB (pdf) , 435 KB (doc)

Odluka o odabiru - Nabava nemještaja i opreme

Veličina datoteke: 431 KB (pdf)

Poziv za dostavu ponuda - namještaj i oprema

Veličina datoteke: 612 KB (pdf)

Troškovnik za nabavu namještaja i opreme

Veličina datoteke: 13 KB (pdf)

Registar ugovora i narudžbenica za 2019. godinu

Veličina datoteke: 441 KB (pdf)

VII. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

VI. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

V. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

IV. Izmjena plana nabave roba,radova i usluga za 2019. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

III. izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

II.Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godnu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Plan nabave roba,radova i usluga za 2019. godinuBAVE ROBA, RADOVA I USLUGA DV SISAK STARI ZA 2019.

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Registar ugovora 2018.

Veličina datoteke: 623 KB (pdf)

Odluka o odabiru - ormarići

Veličina datoteke: 725 KB (pdf)

Poziv za dostavu ponuda - garderobni ormarići

Veličina datoteke: 632 KB (pdf)

Troškovnik - garderobni ormarići

Veličina datoteke: 11 KB (pdf)

Izvješćeo provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Veličina datoteke: 782 KB (pdf)

Odluka o odabiru-namještaj

Veličina datoteke: 995 KB (pdf)

Odluka o odabiru-didaktika

Veličina datoteke: 590 KB (pdf)

Izmjena poziva za dostavu ponuda - didaktika

Veličina datoteke: 217 KB (pdf)

Poziv za dostavu ponuda - didaktika

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Izmjena poziva za dostavu ponuda - namještaj

Veličina datoteke: 46 KB (pdf)

Poziv za dostavu ponuda - namještaj

Veličina datoteke: 883 KB (pdf)

Poziv za dostavu ponuda - traktor kosilica

Veličina datoteke: 754 KB (pdf)

Registar ugovora 2018.-1

Veličina datoteke: 421 KB (pdf)

Odluka o poništenju postupka za predmet nabave: Radovi na uređenju dvorišta u Cicibanu

Veličina datoteke: 480 KB (pdf)

Poziv za dostavu ponuda - dvorište u Cicibanu

Veličina datoteke: 29 KB (pdf)

Poziv za dostavu ponude -svježe povrće

Veličina datoteke: 743 KB (pdf)

Poziv za dostavu ponude-svježe voće

Veličina datoteke: 569 KB (pdf)

6.izmjena Plana nabave roba,radova i usluga za 2018. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

5.izmjena i dopuna Plana nabave r,r,u za 2018. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

4.izmjena i dopuna Plana nabave r,r,u za 2018. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

3.dopuna Plana nabave roba,radova i usluga za 2018. godinu

Veličina datoteke: 247 KB (pdf)

2. izmjena i dopuna Plana nabave roba,radova i usluga za 2018. godinu

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

1. dopuna Plana nabave roba,radova i usluga za 2018.

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Plan nabave roba,radova i usluga za 2018. godinu

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

V. pročišćeni tekst plana nabave za 2017.

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

V. izmjena plana nabave za 2017. godinu

Veličina datoteke: 434 KB (pdf)

IV. pročišćeni tekst plana nabave za 2017.

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

IV. izmjen plana nabave za 2017.

Veličina datoteke: 49 KB (pdf)

III.pročišćeni tekst plana nabave

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

III.izmjene plana nabave za 2017.

Veličina datoteke: 511 KB (pdf)

II. pročišćeni tekst plana nabave za 2017.

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

II.izmjene plana nabave

Veličina datoteke: 282 KB (pdf)

I. Pročišćeni tekst Plana nabave za 2017. godinu

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

I. Izmjena plana nabave za 2017.

Veličina datoteke: 571 KB (pdf)

Plan nabave 2017.

Veličina datoteke: 16 KB (pdf)

Poništenje postupka nabave

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Poziv za dostavu ponuda za nabavu svježeg voća i povrća

Veličina datoteke: (pdf)

II.pročišćeni tekst plana nabave za 2016. godinu

Veličina datoteke: 597 KB (pdf)

II.izmjena Plana nabave za 2016. godinu

Veličina datoteke: 144 KB (pdf)

I.pročišćeni tekst Plana nabave za 2016. godinu

Veličina datoteke: 517 KB (pdf)

I. Izmjena Plana nabave

Veličina datoteke: 161 KB (pdf)

Poziv za dostavu ponude za nabavu svježeg mesa

Veličina datoteke: (pdf)

odluka o odabiru ponude za opskrbu električnom energijom

Veličina datoteke: 636 KB (pdf)

troškovnik

Veličina datoteke: 190 KB (pdf)

poziv za dostavu ponude za nabavu električne energije

Veličina datoteke: (pdf)

Plana nabave roba, radova i usluga za 2016.

Veličina datoteke: (pdf)