Info

Javna i jednostavna nabava

Temeljem članka 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 i 114/22) Dječji vrtić Sisak Stari kao javni naručitelj u smislu odredaba o sukobu interesa objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

 

VII. izmjena Plana nabave za 2023. godinu

Veličina datoteke: 689 KB (pdf)

VI. izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu

Veličina datoteke: 582 KB (pdf)

Registar ugovora

Veličina datoteke: 230 KB (pdf)

V. izmjena Plana nabave za 2023. godinu

Veličina datoteke: 561 KB (pdf)

IV. izmjena i dopouna Plana nabave za 2023. godinu

Veličina datoteke: 9 MB (pdf)

III. izmjena Plana nabave od15.05.2023.

Veličina datoteke: 805 KB (pdf)

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu

Veličina datoteke: 325 KB (pdf)

II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu od 10.03.2023.

Veličina datoteke: 710 KB (pdf)

I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2023. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Plan nabave roba, radova i usluga za 2023. godinu

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

IX. izmjena Plana nabave za 2022. godinu

Veličina datoteke: 331 KB (pdf)

VIII. izmjena Plana nabave

Veličina datoteke: 4 MB (pdf)

Registar ugovora 30.12.2022.

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

VII. izmjena i dopuna Plana nabave

Veličina datoteke: 4 MB (pdf)

VI. dopuna Plana nabave

Veličina datoteke: 4 MB (pdf)

V. izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu

Veličina datoteke: 4 MB (pdf)

IV. izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu

Veličina datoteke: 3 MB (pdf)

III. izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu

Veličina datoteke: 3 MB (pdf)

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2021. godinu

Veličina datoteke: 145 KB (pdf)

II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2022. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Registar ugovora 31.12.2021.

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

V. izmjena Plana nabave za 2021. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

IV. dopuna Plana nabave za 2021. 22.12.2021.

Veličina datoteke: 427 KB (pdf)

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma sklopljenih u 02.11.2021g.

Veličina datoteke: 3 MB (pdf)

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma sklopljenih u 01.09.2021g.

Veličina datoteke: 4 MB (pdf)

III. dopuna Plana nabave za 2021. godinu od 01.07.2021.

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Poziv za dostavu ponuda - soboslikarski radovi

Veličina datoteke: 843 KB (pdf)

II. dopuna Plana nabave za 2021. godinu od 01.06.2021.

Veličina datoteke: 991 KB (pdf)

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma sklopljenih u 31.05.2021g.

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Izvješće o javnoj nabavi za 2020. godinu

Veličina datoteke: 105 KB (pdf)

I. Izmjena Plana nabave za 12.03.021. godinu

Veličina datoteke: 256 KB (pdf)

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma sklopljenih u 01.03.2021g.

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Plan nabave roba, radova i usluga Dječjeg vrtića Sisak Stari za 2021. godinu

Veličina datoteke: 192 KB (pdf)

Registar ugovora o javnoj nabavi, okvirnih sporazuma sklopljenih u 2020g.

Veličina datoteke: 676 KB (pdf)

V. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Registar Ugovora 10.12.2020.

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

IV. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Veličina datoteke: 3 MB (pdf)

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2020. godinu

Veličina datoteke: 3 MB (pdf)

Odluka o odabiru ponuditelja za opskrbu mesom peradi

Veličina datoteke: 545 KB (pdf)

Poziv za dostavu ponuda za meso peradi

Veličina datoteke: 668 KB (pdf)

Odluka o odabiru ponuditelja za opskrbu svježim mesom

Veličina datoteke: 544 KB (pdf)

Poziv za dostavu ponuda -meso svježe-svinjetina i junetina

Veličina datoteke: 722 KB (pdf)

II. izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. od 02.07.2020.

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

I. izmjena i dopuna Plana nabave za 2020. godinu od 10.06.2020.

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Izvješće o javnoj nabavi za 2019. godinu

Veličina datoteke: 105 KB (pdf)

Odluke o odabiru ponuditelja za opskrbu svježim voćem

Veličina datoteke: 572 KB (pdf)

Poziv za dostavu ponuda-svježe voće

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Plan nabave roba radova i usluga Dječjeg vrtića Sisak Stari za 2020.godinu

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Odluka o odabiru ponuditelja za nabavu usluge izrade unutarnje stolarije

Veličina datoteke: (pdf)

Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge izrade unutarnje stolarije

Veličina datoteke: (pdf) , (doc)

Odluka o odabiru - Nabava nemještaja i opreme

Veličina datoteke: (pdf)

Poziv za dostavu ponuda - namještaj i oprema

Veličina datoteke: (pdf)

Troškovnik za nabavu namještaja i opreme

Veličina datoteke: (pdf)

Registar ugovora i narudžbenica za 2019. godinu

Veličina datoteke: 413 KB (pdf)

VIII. Izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

VII. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

VI. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

V. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

IV. Izmjena plana nabave roba,radova i usluga za 2019. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

III. izmjena Plana nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

II.Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godinu

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Registar ugovora i narudžbenica iz 2019.

Veličina datoteke: 573 KB (pdf)

I. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019. godnu

Veličina datoteke: 878 KB (pdf)

Plan nabave roba,radova i usluga za 2019. godinu

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)

Registar ugovora 2018.

Veličina datoteke: (pdf)

Odluka o odabiru - ormarići

Veličina datoteke: (pdf)

Poziv za dostavu ponuda - garderobni ormarići

Veličina datoteke: (pdf)

Troškovnik - garderobni ormarići

Veličina datoteke: (pdf)

Izvješćeo provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Veličina datoteke: (pdf)

Odluka o odabiru-namještaj

Veličina datoteke: (pdf)

Odluka o odabiru-didaktika

Veličina datoteke: (pdf)

Izmjena poziva za dostavu ponuda - didaktika

Veličina datoteke: (pdf)

Poziv za dostavu ponuda - didaktika

Veličina datoteke: (pdf)

Izmjena poziva za dostavu ponuda - namještaj

Veličina datoteke: (pdf)

Poziv za dostavu ponuda - namještaj

Veličina datoteke: (pdf)

Poziv za dostavu ponuda - traktor kosilica

Veličina datoteke: (pdf)

Registar ugovora 2018.-1

Veličina datoteke: (pdf)

Odluka o poništenju postupka za predmet nabave: Radovi na uređenju dvorišta u Cicibanu

Veličina datoteke: (pdf)

Poziv za dostavu ponuda - dvorište u Cicibanu

Veličina datoteke: (pdf)

Poziv za dostavu ponude -svježe povrće

Veličina datoteke: (pdf)

Poziv za dostavu ponude-svježe voće

Veličina datoteke: (pdf)

6.izmjena Plana nabave roba,radova i usluga za 2018. godinu

Veličina datoteke: (pdf)

5.izmjena i dopuna Plana nabave r,r,u za 2018. godinu

Veličina datoteke: (pdf)

4.izmjena i dopuna Plana nabave r,r,u za 2018. godinu

Veličina datoteke: (pdf)

3.dopuna Plana nabave roba,radova i usluga za 2018. godinu

Veličina datoteke: (pdf)

2. izmjena i dopuna Plana nabave roba,radova i usluga za 2018. godinu

Veličina datoteke: (pdf)

1. dopuna Plana nabave roba,radova i usluga za 2018.

Veličina datoteke: (pdf)

Plan nabave roba,radova i usluga za 2018. godinu

Veličina datoteke: (pdf)