Novosti

1. veljače 2024

Raspored pregleda djece školskih obveznika

Poštovani roditelji,

Objavljujemo raspored pregleda djece školskih obveznika koji smo dobili iz Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno društvo Sisačko-moslavačke županije.

RASPORED PREGLEDA DJECE PRIJE UPISA U 1. RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA 2024./2025. ŠK. GOD.

Dokumenti koje je potrebno donijeti na liječnički pregled :

 • važeću zdravstvenu iskaznicu –OIB djeteta
 • zdravstveni karton dječjeg liječnika
 • potvrdu liječnika stomatologa o pregledu zubi

1. U PROSTORU ZZJZ SMŽ, Tomislavova 1, Sisak

TEL. 044 567-176, mob:  098 587 235

e-mail: skolska2-sisak@zzjz-sk.hr

    PREGLED DJECE OBAVLJAT ĆE SE ZA :

–    O.Š. Braća Bobetko i pod. škola. Crnac

 • O. Š. Braća Ribar i područnu škola. Žabno
 • O. Š. I. Kukuljevića i područna škola. N. Praćno
 • O.Š.Galdovo  p.š. Hrastelnica i T. Erdetska
 • O. Šk. Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica,

     i pod. šk. Graboštani

–    O. Š. Katarina Zrinska- Mečenčani

–    O. Šk. Dvor i područna šk. Rujevac

  OD 12.02.  DO 01.06. 2024. GODINE

  PONEDJELJAK , SRIJEDA    od 8 -14 sati

  ČETVRTAK,od 16 -18,30 sati

2. U PROSTORU ZZJZ SMŽ, Tomislavova 1, Sisak

TEL. 044 567-176, mob:  099/5828749

e-mail: skolska-sisak@zzjz-sk.hr

 •  O.Š. 22. lipnja
 • O. Š. Viktorovac
 • O. Š. Sela i područne škola Greda i Žažina
 • O.Š. Budaševo-Topolovac-Gušće i područne škola Topolovac, Preloščica, Gušće, Svinjičko, Kratečko, Lonja

     –   O.Š. Lekenik i područna škola Pešćenica, Letovanić, Farkašić

 • O. Š. « Braća Radić» Martinska Ves
 • O. Š. Komarevo
 • O.Š. Sunja
 • O. Šk. Popovača i područne šk. Potok,  Stružec, Gornja Jelenska
 •  O. Šk.Z. Sever i područne šk. D. Gračenica, G. Gračenica, Voloder i Osekovo
 • O. Š. Ludina i pod. Škole Grabričina, Gornja Vlahinička,

Katoličko Selište i Okoli

   OD 12.02.  DO 01.06. 2024. GODINE

 PONEDJELJAK, SRIJEDA OD 13-19  SATI

 UTORAK,ČETVRTAK,I PETAK   OD 08-14 SATI

3. U PROSTORU DZ NOVSKA,

ZAGREBAČKA 6,

TEL. 044 608 931

e-mail: skolska-novska@zzjz-sk.hr

PREGLEDI DJECE OBAVLJAT ĆE SE ZA :

 • O.šk. Novska i područne šk. Brestača, Bročice i Stari Grabovac
 • O. Šk. Rajić
 • O.šk. Josipa Kozarca Lipovljani i podrušne šk. Kozarice, Kraljeva Velika, Nova Subocka, Stara Subocka, Piljenice
 • O. Šk. Jasenovac i područna šk. Puska
 • O. Šk. Ivo Kozarčanin  Hrvatska Dubica

OD 12.02.  DO 01.06. 2024. GODINE

UTORAK od 13 do 17h

PETAK  od 8 do 14h

U PROSTORU ŠKOLSKE AMBULANTE PETRINJA

V. Mačeka 47,PETRINJA TEL-099-8290-474 ili 812-069

 PREGLED DJECE OBAVLJAT ĆE SE ZA

 • I O. šk. Petrinja i područna šk. Hrastovica
 • O. Šk. Dragutina Tadijanovića, Petrinja i područne šk. Mošćenica
 • O. Šk. Mate Lovraka Petrinja  područna  škola. Češko Selo
 • O. Šk. „Ivan Goran Kovačić“, Gora i područna šk. Nebojan
 • OŠ Jabukovac

OD 2.4. – 28.6.2024.

Ponedjeljak i četvrtak od 13 do 19 sati

         Petak od 8 do 13 sati.

__________________________________________________

U PROSTORU O. ŠK. „VLADIMIR NAZOR“ TOPUSKO U TOPUSKOM PREGLED DJECE OBAVLJAT ĆE SE

19.,23. i 26.2.2024.

U VREMENU OD  9-12 SATI                                                                                             

     U PROSTORU O. ŠK. GVOZD U VRGINMOSTU

      PREGLED DJECE OBAVLJAT ĆE SE ZA :

 • O. Šk. GVOZD

      16.2.2024.

      U VREMENU OD 9 DO 12 SATI

_______________________________________________

U PROSTORU ŠKOLE  GLINA U GLINI

PREGLED DJECE OBAVLJAT ĆE SE ZA :

 • O. Šk. Glina i područnu  i Maja
 • 8.,11.,15.,18.,22.,25., i 29.3 2024

Ponedjeljak od 13.00.- 17.00

Petak od 9.00.- 13.00 sati

 •  

5.U PROSTORU DOMA ZDRAVLJA KUTINA,

Ul. Antuna Gustava Matoša 32, 44320, Kutina

TEL.044 631 – 959

e-mail: skolska-kutina@zzjz-sk.hr

PREGLED DJECE OBAVLJAT ĆE SE ZA :

 • O. šk. Stjepana Kefelje i područne šk. Repušnica i Mikleuška
 • O. Šk. Vladimira Vidrića    
 • O. Šk. Mate Lovraka i područne šk. Kutinska Slatina,
 • Stupovača, 
 • -O.Š.Zvonimira Franka i pod. škole Gojlo , Ilova
 • O. Šk. Banova Jaruga i područne šk. Jamarice, Janja Lipa, Međurić i Zbjegovača

  OD 12.02.  DO 01.06. 2024. GODINE

UTORAK I  SRIJEDA OD 8 DO 14 PONEDJELJAK