Novosti

25. rujna 2023

Završna konferencija projekta “Vrtić po mjeri obitelji”

Završna konferencija projekta “Vrtić po mjeri obitelji”, kodni broj ugovora: UP.02.2.2.16.0014.

Provedbom projektnih aktivnosti unaprijeđene su usluge dječjih vrtića u gradu Sisku uz omogućavanje bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kroz produljeno radno vrijeme vrtića, provedbu dodatnih programa (Montessori program, program likovnost, sportski program) te poticanje senzorne integracije djece uz podršku senzornih soba opremljenih u tu svrhu.

Na ovim linkovima možete pogledati i preuzeti film o projektu, video završne konferencije te fotografije završne konferencije projekta.

Link za pregled filma: https://youtu.be/eet3KBCuUxE

Link za preuzimanje filma:

https://drive.google.com/file/d/17clAGrk0Q_JE16LGkJg0P0mndFV6BV71/view?usp=sharing

Link za pregled Livea: https://youtu.be/ngmr6snh1rc

Link za preuzimanje Live videa:

https://drive.google.com/file/d/1ptgARtQFAACjBbgN6998j65ah0S1pz10/view?usp=sharing

Link na fotografije:

https://drive.google.com/drive/folders/1OR89nAZCra-_iIP9o2zzFerV3uMKQyxm?usp=sharing


KORISNIK: Grad Sisak
PARTNERI: Dječji vrtić Sisak Stari i Dječji vrtić Sisak Novi
RAZDOBLJE PROVEDBE: 03.02.2022.-03.10.2023.
TRAJANJE PROVEDBE: 20 mjeseci
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.568.187,36HRK (473.579,85 EURA)
IZNOS SUFINANCIRANJA: 3.568.187,36HRK (100%), 473.579,85 EURA (100%)
Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15 %) i iz Europske unije (85 %). Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda unutar OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., kroz poziv “Nastavak unaprjeđenja usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja” UP.02.2.2.16.
UPRAVLJAČKO TIJELO: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

Sadržaj ove konferencije isključiva je odgovornost Grada Siska.