Novosti

28. ožujka 2023

Stari grad i herladika

Djeca skupine Bombončići 23.3. posjetila su Gradski muzej Sisak. Razlog ovog posjeta bila je radionica na temu Stari grad Sisak i heraldika koju je vodila odgajateljica Ana Valentić Rimay. Uz slikovni materijal djeca su diskutirala o razlikama između dvorca i utvrde, spominjala ušće rijeke Kupe u Savu te usvajala nova znanja o heraldici. Nakon razgovora svako dijete je osmislilo grb objekta Bubamara i izradilo ga u likovnoj tehnici asamblaž.