Informacije

01. siječanja 1970

Roditeljski sastanci

Dragi roditelji!
Kao što znate, u vrtiću njegujemo niz oblika suradnje i komunikacije s roditeljima, te potičemo partnerski odnos između obitelji vrtića. Jedan od oblika suradnje s roditeljima su i roditeljski sastancima, na kojima odgajatelji i/ili stručni suradnici/zdravstvena voditeljica zajedno s vama diskutiraju o različitim temama i razvojnoj problematici vezanu uz dob djece u skupini. Većinu tema biraju roditelji te ovisno o odabranoj temi, sastanak vode ili samo s matični odgajatelji, ili stručni suradnici/ zdravstvena voditeljica, dok se matični odgajatelji nadovezuju na temu primjerima iz svakodnevnih situacija i života u vrtiću.

Neke od tema su:

 • Spremnost i priprema za školu
 • Agresivnost
 • Potrebe djeteta
 • Discipliniranje
 • Seksualnost djece
 • Žalovanje
 • Zašto moje dijete laže
 • Zašto moje dijete grize
 • Stresni i traumatski događaji, uvjeti života
 • Poremećaji pažnje
 • Emocionalni problemi
 • Povučenost
 • Problemi navika
 • Problemi u prilagodbi
 • Sramežljivost
 • Povučeno dijete
 • Preosjetljivo dijete
 • Nepažljivo dijete
 • Zna li dijete što ja hoću
 • Roditelj i njegova slika o djetetu
 • Emocionalno opismenjavanje i osnaživanje
 • Dijete i igra
 • Kako prepoznati i rješavati probleme u odgoju