Informacije

01. siječanja 1970

Postupak u vezi polaska djeteta u školu

U prvi razred O.Š. upisuju se djeca koja do 1. travnja tekuće pedagoške godine navršavaju 6 godina života.

  • Na zahtjev roditelja mogu se upisati i mlađa djeca, dakle koja nisu navršila 6 godina života do 1. travnja tekuće pedagoške godine (uz obvezu prethodne prijave u područni ured)
  • Prije upisa u školu obavezan je komisijski pregled koji se odvija u školskom dispanzeru kod liječnika i u školi kod pedagoga i učitelja (koji u pravilu počinju od 1. travnja tekuće pedagoške godine).
  • Sva djeca zakonski školski obveznici moraju se prijaviti na pregled, bez obzira da li će im polazak u školu biti odgođen ili ne.
  • Ako komisija za upis utvrdi da dijete zbog svog psihofizičkog stanja nije spremno za školu, odgodit će mu upis za jednu školsku godinu. Rješenje o odgodi treba proslijediti u vrtić kako bismo djetetu čuvali mjesto u vrtiću!

Ukoliko niste sigurni je li Vaše dijete spremno za školu (bez obzira je li školski obveznik ili mlađe), po provedbi testiranja spremnosti za školu koje se provodi u vrtiću, možete tražiti stručno mišljenje psihologa vrtića!