Novosti

30. srpnja 2023

Sastanci za roditelje novoprimljene djece 2023.

Termini roditeljskih sastanaka 2023.

Za objekt:

Ciciban – 28.08.2023. u 16:30 (u objektu Ciciban)

Bubamara – 28.08.2023. u 17:30 (u objektu Bubamara)

Različak – 30.08.2023. u 16:30 (u objektu Različak)

Pčelica, Potočnica i Cvrčak – 30.08.2023. u 17:30 (u objektu Različak)

Sastanku treba prisustvovati jedan roditelj, bez djeteta.