Novosti

29. kolovoza 2022

Sastanci za roditelje novoprimljene djece 2022.

Termini roditeljskih sastanaka 2022.

Ciciban – 30.08.2022. u 16:30 (u objektu Ciciban)

Bubamara – 30.08.2022. u 17:30 (u objektu Bubamara)

Pčelica, Potočnica i Različak – 31.08.2022. u 16:30 (u objektu Različak)

Sastanku treba prisustvovati jedan roditelj, bez djeteta.