Novosti

2. ožujka 2024

Pučko otvoreno učilište “Korak po korak”

U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta "Korak po korak", odgojiteljice Dječjeg vrtića Sisak Stari sudjelovale su na edukaciji Participacija djece te Komunikacija s djecom predškolske dobi i Razvoj pozitivne slike o sebi zajedno sa svojim kolegicama iz Dječjeg vrtića Sisak Novi.