Novosti

11. listopada 2022

Posjet uraru

Skupina “Medvjedići” iz objekta Pčelica posjetila je urarsku radionicu Franić u centru grada Siska. Motiv za ovaj posjet smo pronašli u aktivnostima koje su vezane za prostornu i vremensku orijentaciju a aktivno se provode u našoj skupini. Djeca su imala priliku vidjeti razne vrste satova – stolne, zidne, ručne. Svi su bili vrlo zainteresirani za viđeno te su uraru s velikom radošću pokazivali i svoje ručne satove.