Novosti

30. ožujka 2023

Mali žir u parku

U suradnji s Hrvatskim šumama i dječjom knjižnicom  djeca skupine Listići i Tigrići iz Cicibana upoznaju obližnji park. Kroz šetnju i priču Mali žir djeca su upoznala   hrast, bor, brezu, lipu, šljivu, kesten i ostala stabla u parku.