Novosti

9. svibnja 2022

Obavijest o predstojećim upisima u vrtić

(Ovo je samo najava, detaljnije o upisima pročitajte na ovom linku Upis u vrtić/jaslice)

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari, daje se sljedeća:

OBAVIJEST
o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2022./2023. godinu

Dječji vrtić Sisak Stari zaprima prijave za upis djece predškolske dobi (od navršenih godinu dana s 31.08.2022. do polaska u osnovnu školu) u programe predškolskog odgoja i obrazovanja.
Prijave se zaprimaju isključivo elektroničkom prijavom putem sustava e-Građani od 12.05. do 20.05.2022. godine.

Upute za korištenje sustava roditelji mogu pronaći na mrežnim stranicama sustava https://vrtici.e-upisi.hr/ i ovdje Upisi u djecje vrtice-korisnicke upute-roditelji

Prilikom ispunjavanja elektroničke prijave, nužno je priložiti i dokumentaciju kojom se dokazuju prava prvenstva (detaljno navedeno u Mjerilima i na stranici vrtića o upisima Upis u vrtić/jaslice).

Dokumenti moraju biti manji od 10 MB te u jednom od sljedećih formata: PDF, JPG, JPEG, PNG, GIF, TIFF i BMP. Ukoliko se pokuša učitati dokument koji je veći od dozvoljene veličine ili nedopuštenog formata, utoliko će sustav upozoriti korisnika porukom.

DJEČJI VRTIĆ SISAK STARI (U objektima: Ciciban, Bubamara, Pčelica, Potočnica, Različak)

1. Redoviti program:
– cjelodnevni (7-10 sati)
– poludnevni (4 -6 sati)

2.Program predškole – upisi se ne provode putem eUpisa, a zahtjevi se zaprimaju do kraja rujna 2022.

Za upis u program predškole potrebno je ispuniti zahtjev za upis u predškolu u kojem se nalazi popis potrebnih dokumenata potrebnih za upisa koji se može preuzeti na ovom linku  (zahtjev-za-predskolu-2022) (na dnu stranice).

Zahtjevi za upis u program predškole zaprimat će se od 23. svibnja do 17. lipnja 2022. godine osobno ili putem zemaljske pošte za Dječji vrtić Sisak Stari na adresu Lonjska 19, Sisak u vremenu od 9 do 15 sati.

Rezultati bodovanja bit će objavljeni 6.lipnja 2022.g, a s danom 1. srpnja 2022.g. bit će objavljena konačna lista novoprimljene djece.