Novosti

15. siječnja 2021

Obavijest o radu vrtića od 18.01.2021.g.

Poštovani roditelji!

Od ponedjeljka 18.01.2021. rad Dječjeg vrtića Sisak Stari će se odvijati na svim objektima, osim na objektu Bubamara koji je u sanaciji. Djeca iz objekta Bubamara će ići u objekt Ciciban (Oktavijana Augusta 1). O povratku na matični objekt roditelji djece će biti obaviješteni putem web stranice vrtića.

 

Oslobađaju se u potpunosti ili djelomično od plaćanja cijene vrtića sljedeće skupine roditelja:

  • U potpunosti se oslobađaju plaćanja utvrđene cijene vrtića za siječanj 2021. godine roditelji čija djeca nisu i neće pohađati vrtić cijeli mjesec
  • Roditelji čija djeca polaze vrtić od 18. siječnja 2021. godine oslobađaju se plaćanja vrtića u iznosu od 50% od utvrđene cijene.

          Uprava DVSS