Novosti

5. srpnja 2015

Napredovanje u struci i promicanje u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u našem vrtiću

S ponosom, ističemo da smo na Odgajateljskom vijeću u utorak 30. 6.2015.,dali suglasnost napredovanja u struci i promicanju obnavljanja mentorstva odgajateljici Mirjani Šebalj u zvanje ODGAJATELJ SAVJETNIK, i suglasnost stručnim suradnicama Ivani Matijević i Ivani Čubrilo Franjić u zvanje STRUČNI SURADNIK MENTOR.

Ravnateljica Nataša Andučić je na temelju praćenja rada odgajateljice mentorice Mirjane Šebalj i svojih stručnih suradnica Ivane Matijević i Ivane Čubrilo Franjić pročitala Elemente uspješnosti u neposrednom odgojno-naobrazbenom radu.
Na temelju Članka 8. Pravilnika o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću. Jednoglasno smo dali suglasnost za daljnje napredovanje te čestitamo kolegicama na dosadašnjem radu i uloženom trudu i željom za promaknuća. One će biti nositeljice promjena i primjer drugima, posebno mladim kolegicama kojih je u kolektivu jako puno, da krenu njhovim putevima napredka i entuzijazma. Njihova želja napredovanja u struci je želja za novim spoznajama i ljubav prema svom poslu kao i svakodnevni napredak.

„KAD VOLITE SVOJ POSAO I RADITE ONO ŠTO VOLITE, IGRATE SE I STVARATE IZVRSNOST I POTICAJ ZA NOVA NAPREDOVANJA“