Novosti

6. lipnja 2022

Izmjena u datumu objave rezultata bodovanja

Poštovani roditelji,

Pomiče se datum objave rezultata bodovanja sa 06.06.2022.na 07.06.2022. zbog promjene unutar aplikacije eUPisi.

U cijelosti prenosimo obavijest koju smo dobili od projektnog tima e-Upisa:

“Poštovani,

obavještavamo vas kako je došlo da jedne manje izmijene u predviđenom trajanju događaja upisa u dječje vrtiće. Izmjena se odnosi na događaj „Obrada i evaluacija zahtjeva“ koji se produžuje za još jedan dan te će trajati zaključno do 6. lipnja 2022. godine, umjesto do 5. lipnja 2022. godine kako je prvotno predviđeno.
Naime, rok se produžuje kako bi se omogućila evaluacija onih zahtjeva koji će posljednjeg dana događaja „Obrada i evaluacija zahtjeva“ i dalje biti u statusu otključan. Naime, prema dosadašnjim postavkama, svi zahtjevi u statusu otključan istekom događaja evaluacije ne bi mogli biti evaluirani, a samim time sva ta djeca ne bi se nalazila na završnim upisnim listama u događaju „Objava rezultata bodovanja“.
Ovom izmjenom, ujutro 6. lipnja 2022. godine, sve te zahtjeve koji su i dalje u statusu otključan, sustav će vratiti u status „predan“ kako bi dječji vrtići mogli sami posljednjeg (dodatnog) dana evaluacije obraditi sve takve zahtjeve.

Srdačan pozdrav,
Projektni tim e-Upisi”