Novosti

25. siječnja 2024

Čuvari baštine naše županije

Bombončići nastavljaju sa sklopom aktivnosti "Čuvari baštine naše županije". 24.siječnja u objektu Bubamara, Bombončići su zajedno sa muzeologinjom Martinom, odgojiteljicom Anom i scenskim lutkom Štefom upoznali nazive dijelova narodne nošnje te izrađivali poculice od papira.