Kutak za roditelje

Upis u vrtić (od 23.04. do 08.05.2019.)

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari, daje se sljedeća

OBAVIJEST

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2019./2020. godinu

Dječji vrtić Sisak Stari zaprima zahtjeve za upis djece predškolske dobi (od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu) u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u razdoblju

od 23. travnja 2019. do 08. svibnja 2019. godine.

Zahtjevi pristigli prije i poslije tog datuma, kao i zahtjevi bez potpune dokumentacije neće se razmatrati u okviru ovog natječaja.

1. Redoviti program:

– cjelodnevni (7-10 sati)

– poludnevni (4 -6 sati)

U objektima Vrtića: Ciciban, Bubamara, Pčelica, Potočnica, Različak.

2.Program predškole

Za upis je potrebno ispuniti zahtjev za odgovarajući program u kojem je naveden popis potrebne dokumentacije. Isti se može preuzeti svaki radni dan u objektu Različak  na adresi Lonjska 19, Sisak, ili niže na ovoj na web stranici.

Zahtjevi se dostavljaju se osobno ili putem pošte na adresu Lonjska 19, Sisak u vremenu od 9 do 15 sati.

Ovdje navodimo dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za upis u jaslice/ vrtić:

Osnovna obvezna dokumentacija:
• Preslika rodnog lista/ izvoda iz matične knjige rođenih djeteta
• Izjava o broju članova kućanstva (u privitku zahtjeva)
• Preslika osobne iskaznice oba roditelja ili potvrda o prijavljenom boravištu/prebivalištu za oba roditelja i dijete
• Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice imunizacije djeteta
Dokumentacija za utvrđivanje prednosti:
• Preslika dokumenta koji potvrđuje da je roditelj invalid Domovinskog rata
• Preslika dokumenta koji potvrđuje braniteljski status roditelja
• Preslika rodnog lista, izvoda iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju sve djece iz obitelji
• Elektronički zapis o radnopravnom statusu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za zaposlene roditelje ili preslika obrtnice za obrtnike
• Preslika zdravstvene dokumentacije od strane nadležnih ustanova ukoliko dijete ima teškoće u razvoju (nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela za vještačenje) ili posebne razvojne/zdravstvene potrebe
• Preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu ili smrti roditelja, ili potvrda o rođenju (za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici)
• Preslika rješenja o doplatku za djecu
• Suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice
• Potvrda o redovnom školovanju/studiranju roditelja (za roditelje učenike/studente)
• Preporuka Centra za socijalnu skrb

Rezultati upisa bit će objavljeni na  svim objektima, web stranici  i oglasnim pločama Vrtića najkasnije do 1. srpnja  2019. g.

Napomena: rezultati će biti objavljeni pod prethodno dodijeljenim šiframa.

Zahtjev za upis u jaslice/vrtić 2019/2020

Veličina datoteke: 559 KB (pdf) , 50 KB (doc)

Zahtjev za upis u predškolu 2019/2020

Veličina datoteke: 425 KB (pdf) , 434 KB (doc)

Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića

Veličina datoteke: 968 KB (pdf)

Pravilnik o upisu DVSS

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Mjerila o upisu 2019/2020

Veličina datoteke: 1 MB (pdf)