Kutak za roditelje

Upis u vrtić (od 23.04. do 08.05.2019.)

Poštovani roditelji/skrbnici!

Obavještavamo vas da će Natječaj za upis u jaslice/vrtić za pedagošku godinu 2019/2020. biti raspisan od 23. travnja do 08. svibnja 2019.g.

Zahtjevi pristigli prije i poslije tog datuma, kao i zahtjevi bez potpune dokumentacije neće se razmatrati u okviru ovog natječaja.

Ovdje navodimo dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za upis u jaslice/ vrtić:

Osnovna obvezna dokumentacija:
• Preslika rodnog lista/ izvoda iz matične knjige rođenih djeteta
• Izjava o broju članova kućanstva (u privitku zahtjeva)
• Preslika osobne iskaznice oba roditelja ili potvrda o prijavljenom boravištu/prebivalištu za oba roditelja i dijete
• Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice imunizacije djeteta
Dokumentacija za utvrđivanje prednosti:
• Preslika dokumenta koji potvrđuje da je roditelj invalid Domovinskog rata
• Preslika dokumenta koji potvrđuje braniteljski status roditelja
• Preslika rodnog lista, izvoda iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju sve djece iz obitelji
• Elektronički zapis o radnopravnom statusu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za zaposlene roditelje ili preslika obrtnice za obrtnike
• Preslika zdravstvene dokumentacije od strane nadležnih ustanova ukoliko dijete ima teškoće u razvoju (nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela za vještačenje) ili posebne razvojne/zdravstvene potrebe
• Preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu ili smrti roditelja, ili potvrda o rođenju (za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici)
• Preslika rješenja o doplatku za djecu
• Suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice
• Potvrda o redovnom školovanju/studiranju roditelja (za roditelje učenike/studente)
• Preporuka Centra za socijalnu skrb

Zahtjev za upis u jaslice/vrtić 2019/2020

Veličina datoteke: 559 KB (pdf) , 50 KB (doc)

Zahtjev za upis u predškolu 2019/2020

Veličina datoteke: 425 KB (pdf) , 434 KB (doc)

Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića

Veličina datoteke: 968 KB (pdf)