Kutak za roditelje

Upis u vrtić/jaslice za pedagošku godinu 2020./2021.

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine  10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari i Dječjeg vrtića Sisak Novi, daje se sljedeća obavijest:

OBAVIJEST

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku 2020./2021. godinu

Dječji vrtić Sisak Stari  zaprima zahtjeve za upis djece predškolske dobi (od navršenih godinu dana do polaska u osnovnu školu) u programe predškolskog odgoja i obrazovanja.

Zahtjevi se zaprimaju u razdoblju

od 4. svibnja 2020. do 19. svibnja 2020. godine.

 

Zahtjevi pristigli prije i poslije tog datuma, kao i zahtjevi bez potpune dokumentacije neće se razmatrati u okviru ovog natječaja.

1. Redoviti program:

– cjelodnevni (7-10 sati)

– poludnevni (4 -6 sati)

U objektima Vrtića: Ciciban, Bubamara, Pčelica, Potočnica, Različak.

2.Program predškole

Za upis je potrebno ispuniti zahtjev za odgovarajući program u kojem je naveden popis potrebne dokumentacije. Isti se može preuzeti svaki dan na ovoj web stranici (pod stavkom UPISI), ili radnim danom u objektu Različak, na adresi Lonjska 19, Sisak.

Zahtjevi za Dječji vrtić Sisak Stari dostavljaju se na e-mail na “upisi2020@dvss.hr” (bez navodnika), putem pošte ili osobno u tajništvo na adresu Lonjska 19, Sisak, u vremenu od 9 do 15 sati.

NAPOMENA: Sukladno situaciji izazvanoj virusom COVID-19, preporuka je dostava dokumentacije putem maila!! Svu dokumentaciju preporučamo preuzeti putem aplikacije e-građani, i proslijediti je na navedenu mail adresu, upisi2020@dvss.hr. Kopiju cjepne knjižice roditelji mogu slikati i poslati skupa s ostalom dokumentacijom. Po ukidanju mjera bit će određen termin za nadopunu dokumentacije, koju roditelji nisu bili u mogućnosti ishoditi.

Mole se roditelji koji će osobno dostavljati dokumentaciju da prilikom dolaska u vrtić poštuju sve propisane mjere. U vrtić je potrebno doći s rukavicama i maskom, ulazit će po dvoje roditelja, obvezni su poštovati razmak u redu čekanja ispred vrtića te koristiti dezinfekcijsko sredstvo na ulazu.

Ovdje navodimo dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za upis u jaslice/ vrtić:

Osnovna obvezna dokumentacija:
• Preslika rodnog lista/ izvoda iz matične knjige rođenih djeteta
• Izjava o broju članova kućanstva (u privitku zahtjeva)
• Preslika osobne iskaznice oba roditelja ili potvrda o prijavljenom boravištu/prebivalištu za oba roditelja i dijete
• Preslika zdravstvene iskaznice i iskaznice imunizacije djeteta
Dokumentacija za utvrđivanje prednosti:
• Preslika dokumenta koji potvrđuje da je roditelj invalid Domovinskog rata
• Preslika dokumenta koji potvrđuje braniteljski status roditelja
• Preslika rodnog lista, izvoda iz matične knjige rođenih ili potvrda o rođenju sve djece iz obitelji
• Elektronički zapis o radnopravnom statusu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za zaposlene roditelje ili preslika obrtnice za obrtnike
• Preslika zdravstvene dokumentacije od strane nadležnih ustanova ukoliko dijete ima teškoće u razvoju (nalaz i mišljenje jedinstvenog tijela za vještačenje) ili posebne razvojne/zdravstvene potrebe
• Preslika rješenja o udomiteljstvu, skrbništvu i brakorazvodu ili smrti roditelja, ili potvrda o rođenju (za samohranog roditelja koji nije bio u bračnoj zajednici)
• Preslika rješenja o doplatku za djecu
• Suglasnost lokalne jedinice o sufinanciranju za dijete iz druge lokalne jedinice
• Potvrda o redovnom školovanju/studiranju roditelja (za roditelje učenike/studente)
• Preporuka Centra za socijalnu skrb

Rezultati upisa bit će objavljeni na  svim objektima, web stranici  i oglasnim pločama Vrtića najkasnije do 1. srpnja 2020.g.

Napomena: rezultati će biti objavljeni pod prethodno dodijeljenim šiframa. Za roditelje koji dostavljaju dokumentaciju mailom šifre će biti AM, za one dostavljene osobno biti će AO, za one dostavljene poštom, biti će AP. Za sve zahtjeve zaprimljene u okviru natječaja, šifre će biti A, za sve van natječaja, šifre će biti B.  Svi roditelji su obvezni dati kontakt adresu e-pošte, kao i broj mobitela oba roditelja.

Ponovno Vas molimo, nemojte dostavljati zahtjeve prije 04.svibnja 2020., ti zahtjevi se neće razmatrati.

Zahtjev za upis u jaslice/vrtić 2020/2021

Veličina datoteke: 562 KB (pdf) , 50 KB (doc)

Zahtjev za upis u predškolu 2020/2021

Veličina datoteke: 424 KB (pdf) , 434 KB (doc)

Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića

Veličina datoteke: 793 KB (pdf)

Pravilnik o upisu DVSS

Veličina datoteke: 2 MB (pdf)

Mjerila o upisu 2020/2021

Veličina datoteke: 6 MB (pdf)