Kutak za roditelje

Upis u vrtić (od 25.04.do 09.05.2016.)

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 49. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari, daje se sljedeća

OBAVIJEST

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za

pedagošku 2016./2017. godinu

Dječji vrtić Sisak Stari primat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u razdoblju od 25. travnja 2016. do 09. svibnja 2016. godine.

1. Redoviti program:

– cjelodnevni (7-10 sati)

– poludnevni (4-6 sati)

U objektima Vrtića : Ciciban, Bubamara, Pčelica, Potočnica, Različak

2. Program predškole

Za upis je potrebno ispuniti zahtjev u kojem je sadržan popis potrebnih dokumenata. Isti se može podići u objektu Ciciban pred tajništvom svaki radni dan od 9 do 14 sati na adresi Oktavijana Augusta 1, Sisak ili preuzeti na ovoj stranici.

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom ili osobno na adresu Vrtića (Oktavijana Augusta 1) radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati.

Rezultati upisa biti će objavljeni na mrežnoj stranici i svim objektima Vrtića najkasnije do 1. srpnja 2016. godine.

Napomena: potrebni dokumenti navedeni u zahtjevu obvezno se prilažu zahtjevu za upis. Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje.

Odluka o upisu

Veličina datoteke: 30 KB (pdf)

Mjerila o upisu u programe predškolskog odgoja

Veličina datoteke: 491 KB (pdf)

Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića

Veličina datoteke: 968 KB (pdf)