Kutak za roditelje

Upis u vrtić (od 23.04.do 08.05.2018.)

Na temelju članka 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 17. Statuta Dječjeg vrtića Sisak Stari, daje se sljedeća

OBAVIJEST

o upisu djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za

pedagošku 2018./2019. godinu

Dječji vrtić Sisak Stari primat će zahtjeve za upis djece predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u razdoblju od 23. travnja 2018. do 08. svibnja 2018. godine.

1. Redoviti program:

– cjelodnevni (7-10 sati)

– poludnevni (4-6 sati)

U objektima Vrtića : Ciciban, Bubamara, Pčelica, Potočnica, Različak

2. Program predškole

Za upis je potrebno ispuniti zahtjev u kojem je naveden popis potrebnih dokumenata. Isti se može podići u tajništvu na adresi Lonjska 19, Sisak ili preuzeti na ovoj stranici.

Ispunjeni zahtjevi mogu se dostaviti poštom ili osobno na adresu Lonjska 19, Sisak radnim danom u vremenu od 9 do 14 sati.

Rezultati upisa bit će istaknuti na svim objektima vrtića  i objavljeni na  oglasnim pločama vrtića  najkasnije do 1.srpnja  2018. godine.

Napomena: potrebni dokumenti navedeni u zahtjevu obvezno se prilažu zahtjevu za upis. Zahtjevi za upis koji ne sadrže ove priloge neće biti uzeti u razmatranje.

Odluka o sudjelovanju roditelja u cijeni programa dječjeg vrtića

Veličina datoteke: 968 KB (pdf)

Mjerila o upisu djece za 2018./2019.g.

Veličina datoteke: 536 KB (pdf)