Novosti

11. travnja 2017

Tjedan događanja povodom Dana DV Sisak Stari

U privitku se nalazi plan događanja povodom obilježavanja Dana DV Sisak Stari i naših obljetnica (70 godina objekta Ciciban i 40 godina objekta Pčelica).

TJEDAN DOGAĐANJA ZA DAN VRTIĆA_2017