Info

O nama

Dječji vrtić Sisak Stari u suradnji s uključenim, brižnim roditeljima/skrbnicima i članovima zajednice koji dijele viziju o odgoju cjelovitog djeteta, pružit će kreativne, izazovne, na dijete usmjerene programe i sadržaje, na osnovu kojih će djeca razvijati svoje potencijale, širiti horizonte opažanja, slobodu mašte, izražavanja i doživljavanja života, obitelji, društva i svijeta uopće.

Dječji vrtić Sisak Stari prvi je eko vrtić u Sisačko-moslavačkoj županiji i drugi eko vrtić u Republici Hrvatskoj. U lipnju 2015. god obnovljen je status međunarodne Eko-škole podizanjem Zelene zastave, te je iz brončanog statusa prešao u srebrni status što je svakako  potvrda dugogodišnjeg rada u kojem djeca svojim aktivnim sudjelovanjem i učenjem razvijaju pozitivne stavove, odnose i ponašanja kako prema sebi i drugima tako i prema prirodi.

Već više od deset godina Dječji vrtić Sisak Stari aktivno sudjeluje u procesu inkluzije, omogućujući djeci s teškoćama u razvoju, bez obzira na vrstu i težinu teškoće, uključivanje u redovan odgojno – obrazovni program vrtića.

Vrtić obavlja svoju djelatnost u pet objekata smještenih na pet lokacija, obuhvaća 627 djece u redovitom programu, raspoređenih u 30 odgojnih skupina, te 159 djece predškole, raspoređenih u sedam odgojnih skupina u vrtićima i osnovnim školama Donje Posavine, pod okriljem odgajatelja i ostalih djelatnika i stručnih suradnika koji svojom ljubavlju i željom za svestranim razvojem djeteta imaju zajednički cilj – sretno, zadovoljno i uspješno dijete.

Programi

 • Redovni 10-satni program za djecu od navršene prve godine života do polaska u školu
 • Redovni 6-satni program za djecu od navršene prve godine života do polaska u školu

Kraći programi

Posebni kraći programi za djecu od 4 do 7 godina:

 • Dječji zbor Tičeki
 • Engleski jezik

 

Razvojna služba

Tijekom proteklih pedagoških godina Dječji vrtić Sisak Stari bio je ustanova u kojoj se istražuje, uspostavljaju kvalitetni odnosi između svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa (djece, roditelja, odgajatelja i ostalih zaposlenika vrtića), organizira podržavajuće okruženje za učenje i razvoj, te se gradi jedinstvena kultura vrtića kao ustanove u kojoj borave djeca.

 • Tihana Kokanović, mag.praesc.educ.
  ravnateljica
 • Anita Draženović, upr.pravnik
  tajnica
 • Ivana Matijević, prof.
  pedagoginja
 • Jelena Dadić Klaić, prof.
  psihologinja
 • Ivana Čubrilo Franjić, prof.
  rehabilitator
 • Ana - Marija Freiberger, dipl.med.teh.
  zdravstvena voditeljica