Novosti

6. veljače 2018

Healthy Meal Standard u Dječjem vrtiću Sisak Stari

U utorak, 6. veljače, u Dječjem vrtiću Sisak Stari svečano su podjeljeni certifikati Healthy Meal Standarda za sve vrtiće i škole grada Siska. Healthy Meal Standard je sustav koji u objektima društvene prehrane educira osoblje i izrađuje jelovnike za posebne prehrambene potrebe, te kvalitetnu provedbu okrunjuje certifikatom.

Dječji vrtić Sisak Stari na ovaj način nastavlja tradiciju promicanja kvalitetnih stilova življenja kroz pravilnu i uravnoteženu prehranu djece predškolske dobi. U suradnji sa stručnjacima nutricionistima redovito i timski će se osmišljavati posebni jelovnici u kojima će se pratiti nutritivne vrijednosti svih namirnica koje se koriste u prehrani djece predškolske dobi. Jelovnici će biti planirani za djecu redovitih prehrambenih potreba, te za djecu sa posebnim prehrambenim potrebama.